‘รมว.ธรรมนัส’ สั่งกำชับทุกหน่วยงานในสังกัด เร่ง kick off ขับเคลื่อนงาน 7 เรื่องด่วน ให้เห็นผลสำเร็จภายใน 3 เดือน

‘รมว.ธรรมนัส’ สั่งกำชับทุกหน่วยงานในสังกัด เร่ง kick off ขับเคลื่อนงาน 7 เรื่องด่วน ให้เห็นผลสำเร็จภายใน 3 เดือน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมนำเสนอโครงการสำคัญ Flagship Project เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มงานภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร ระบบสหกรณ์ และส่วนราชการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมด้วยนายบุญสิงห์ วรินทรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯพร้อมคณะทำงานที่ปรึกษาอาทิ นายสุธี พงษ์เพียรชอบ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส เปิดโอกาสให้
คณะผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในสังกัดแต่ละกลุ่มงาน นำเสนองานที่จะขับเคลื่อนตามโครงการในความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายที่ได้มอบหมายไว้

เช่นกรมชลประทานจะมีการ นำน้ำเข้าทางฝั่งตะวันออกเพื่อให้ต่างชาติมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น , สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือส.ป.ก. ก็จะมุ่งเน้นการแปลง ส.ป.ก.เป็นโฉนด โดยใช้ชัยนาทโมเดลเป็นหลักเนื่องจากชัยนาทโมเดลมีระบบ RTK แบบเดียวกับกรมที่ดินจึงทำให้ ทำได้ง่ายขึ้น ส่วนกรมพัฒนาที่ดินก็จะเป็นการขยายผล การดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และสนับสนุนการปลูกพืชในพื้นที่ ที่เหมาะสม ในส่วนของกรมประมงที่ทางรัฐมนตรีฯ มุ่งเน้นคือการแก้พระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 ให้เป็นพระราชบัญญัติและการแก้ไขการเปรียบเทียบปรับในเรื่องความผิดด้านการประมง เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการเพิ่ม แรงงานไทยในภาคประมง เป็นต้น

กรมปศุสัตว์ ก็จะมุ่งเน้นเรื่องการลักลอบการนำเข้าสินค้าปศุสัตว์มาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นปศุสัตว์เถื่อนในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่นการเปิดตรวจตู้สินค้าปศุสัตว์นำเข้า 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกตู้ ,
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็จะเป็นเรื่องการพักหนี้เกษตรกรตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี , สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร จะมุ่งเน้นเรื่องการเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมให้เร็วที่สุด

นอกจากนี้ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรจะเปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชนแบบครบวงจรและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรและสหกรณ์และระดับพื้นที่ให้ได้อย่างน้อย 882 อำเภอ

จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานต้อง คิกออฟทันทีตามนโยบายเร่งด่วน 7 ด้านและต้องแล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนี้ เพื่อให้เห็นผลงานและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่ทั่วทั้งประเทศ ไม่ควรให้ล่าช้าออกไปอีก ภายใต้การทำงานแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อนำไปสู่ประสิทธิภาพและผลสำเร็จทุกมิติ

สำหรับ 7 เรื่องเร่งด่วน ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายสั่งการดังนี้

1.เร่งดูแลเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม
เตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง/เอลนิโญ อย่างเร่งด่วน

2.เร่งแก้ไขและวางมาตรการป้องกันโรคระบาด ในพืช ปศุสัตว์ และประมง

3.ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และ PM 2.5 ผลักดันมาตรการลดการเผาในภาคเกษตรให้เป็นรูปธรรม

4.แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เร่งขยายตลาดสินค้าเกษตร และกำกับดูแลสินค้าเกษตรด้วย Mr. สินค้าเกษตร

5.แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินอย่างเป็นรูปธรรม ผลักดันโฉนด ส.ป.ก. และนิคมสหกรณ์

6.แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรและกำหนดมาตรการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และ 7.ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฏหมายอย่างเข้มงวด ไม่ให้กระทบต่อราคาผลผลิตในประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

‘รมว.ธรรมนัส’ หนุน อ.ต.ก. จัดงาน "สินค้าเกษตรคุณภาพ ลดค่าครองชีพ”สร้างรายได้เกษตรกร

‘รมว.ธรรมนัส’ หนุน อ.ต.ก. จัดงาน “สินค้าเกษต […]

You May Like

Subscribe US Now