ข่าวดี “ธรรมนัส” เผย ครม.เคาะเงินช่วยชาวนา ไร่ละ 1,000 ไม่เกิน 20 ไร่ คาดถึงมือชาวนาจันทร์หน้า 

ข่าวดี “ธรรมนัส” เผย ครม.เคาะเงินช่วยชาวนา ไร่ละ 1,000 ไม่เกิน 20 ไร่ คาดถึงมือชาวนาจันทร์หน้า 

วันที่ 14 พ.ย 2566 ที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน     ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันนี้ (14 พ.ย. 2566) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติ (นบข.) เสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 กับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว โดยจะให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท กับเกษตรกร ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือ ครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรงได้เร็วที่สุดในวันจันทร์หน้า (20 พ.ย. 2566) และช้าสุดไม่เกิน 1 เดือน โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินในส่วนนี้ไปก่อน แล้วรัฐบาลจะใช้เงินงบประมาณจ่ายคืนภายหลัง

ทั้งนี้ การช่วยเหลือชาวนาเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (7 พ.ย. 2566) ครม. ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว โดยให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวในช่วงต้นฤดูข้าวนาปี 66/67 2 มาตรการ โดยมีเป้าหมายการนำข้าวออกจากระบบ 4 ล้านตัน จากปริมาณข้าวที่ออกมาสู่ตลาด 10 ล้านตัน ได้แก่ 1. สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี มีเป้าหมาย 3 ล้านตัน วงเงิน 10,120.71 ล้านบาท ช่วยค่าฝาก 1,500 บาทต่อตันโดยให้สหกรณ์รับ 1,000 บาท/ตัน และเกษตรกรรับ 500 บาท/ตัน โดยให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 1-5 เดือน เริ่ม 1 ต.ค. 2566 ถึง 29 ก.พ. 2567 ในราคาข้าวหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 25 % หรือหอมมะลิเกี่ยวสดตันละ 12,000 บาท ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,500 บาท ข้าวหอมมะลิปทุมธานี ตันละ 10,000 บาท ข้าวเจ้า ตันละ 9,000 บาท ข้าวเหนียวตันละ 10,000 บาท หากราคาข้าวขึ้น รวมถึงเกษตรกรรายย่อยที่มียุ้งฉางด้วย 2. สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม มีเป้าหมาย 1 ล้านตัน วงเงิน 481.25 ล้านบาท สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ย 1% รัฐช่วยดอกเบี้ย 3.85% ระยะเวลา 15 เดือน เริ่ม 1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567

“รัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกรและตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับเสถียรภาพสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในทุกสาขาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกษตรกรต้องได้ประโยชน์สูงสุด”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

ปชป. ว้าวุ่น ! "จุรินทร์" ไขก๊อกรักษาการ หน.พรรค หลังชื่อ "นราพัฒน์" เสียบแทน

ปชป. ว้าวุ่น ! “จุรินทร์” ไขก๊อกรักษาก […]

You May Like

Subscribe US Now