“รมว.ธรรมนัส” มอบ “บุญสิงห์” เปิดมหกรรม “เกษตรอินทรีย์วิถีธรรม..วิถีน่าน” สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง เกษตรกรรมยั่งยืน

“รมว.ธรรมนัส” มอบ “บุญสิงห์” เปิดมหกรรม “เกษตรอินทรีย์วิถีธรรม..วิถีน่าน” สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง เกษตรกรรมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกร เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมวิถีน่าน” ณ วัดโป้งคำ ต.ดูพงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 2566 โดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน และมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ) ซึ่งมี พ.จ.อ.ประเสริฐ มาลัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน และตัวแทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมซนเกษตรอินทรีย์น่าน 55 กลุ่ม รวมกว่า 200 คนร่วมให้การต้อนรับ

นายบุญสิงห์ กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาร่วมในการจัดมหกรรม “เกษตรอินทรีย์วิถีธรรม..วิถีน่าน” ในครั้งนี้ พร้อมขอชื่นชมทางวัดโป้งคำและภาคีเครือข่าย ที่เห็นความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกษตรกรบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำน่าน ภายใต้โครงการ “สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย” เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรต้นน้ำน่าน และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรน่าน ไปพร้อมกัน โดยใช้หลักคิด “เกษตรบนฐานทุนเป็นเกษตรบนฐานธรรม” มีหลักการคือ ดินดี – น้ำดี – คนดี – ป่าไม้ดี – สังคมร่มเย็นเป็นสุข ทำให้มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมการเกษตรแบบครบวงจร การผลิต จัดการการตลาด และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่างยั่งยืน

อีกทั้งการ จัดมหกรรม “เกษตรอินทรีย์วิถีธรรม..วิถีน่าน” ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบเกษตรกรแบบปราณีตเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดความเข้มแข็ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ชุมชนเกษตรกร เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรแบบครบวงจร สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการเชื่อมโยงร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำหรับภายในงานมหกรรม “เกษตรอินทรีย์วิถีธรรม..วิถีน่าน” ครั้งนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนา หัวข้อ “การปรับตัวของเกษตรกรยุคใหม่ กับความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน” โดยมีตัวแทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดนิทรรศการ 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ PGS และเกษตรกรรมยั่งยืนด้วย

จากนั้น นายบุญสิงห์ ยังได้เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี 2566 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงวัดโป่งคำ ซึ่งมีคณะเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธา และพุทธศานิกชนเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ นายบุญสิงห์ ยังร่วมในพิธีเปิดป้ายศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐานรองรับผลผลิตของเครือข่ายเกษตรกรต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

"รมว.ธรรมนัส" เปิดงาน "วันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ 13" มอบ "กรมประมง" ส่งเสริมอาชีพชาวเลในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและคุ้มครองวิถีชีวิตชาวเลอันดามัน

“รมว.ธรรมนัส” เปิดงาน “วันรวมญาต […]

You May Like

Subscribe US Now