“รมว.ธรรมนัส” แจง ปมข้อพิพาททับลาน กระทรวงเกษตรฯไม่เกี่ยวข้อง ขออย่าโยงพาดพิง ยัน ส.ป.ก. เป็นแค่ผู้ปฏิบัติ เผยเรื่องนี้ไม่ได้เกิดในรัฐบาลนี้ ชี้ อยู่ในขั้นตอนของกรมอุทยานฯ เผย 2 กระทรวงคุยกันดี

“รมว.ธรรมนัส” แจง ปมข้อพิพาททับลาน กระทรวงเกษตรฯไม่เกี่ยวข้อง ขออย่าโยงพาดพิง ยัน ส.ป.ก. เป็นแค่ผู้ปฏิบัติ เผยเรื่องนี้ไม่ได้เกิดในรัฐบาลนี้ ชี้ อยู่ในขั้นตอนของกรมอุทยานฯ เผย 2 กระทรวงคุยกันดี

วันที่ 9 ก.ค. 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานฯทับลาน จังหวัดนครราชสีมาว่า เรื่องทับลานที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นั้น เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง การทำงานของกระทรวงเกษตรฯ ในทุกๆเรื่องทำงานภายใต้นโยบายคณะกรรมการแห่งชาติทั้งหมด รวมถึงเรื่องที่ดินที่ทำงานภายใต้คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.)ซึ่งจะมีคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนเรื่องข้าวก็มีคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กนข.) ฉะนั้น กระทรวงเกษตรฯเป็นผู้รับนโยบายแห่งชาติมาปฏิบัติ เรื่องทับลานสืบเนื่องจากรัฐบาลเดิมในหลายยุค แต่มาสรุปในรัฐบาลชุดที่แล้ว ต้นปี 2566 ซึ่งนำความเห็นของมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เสนอต่อ ครม.ในยุครัฐบาลที่แล้วเรื่องของการปรับแนวเขต ปี 2543 ตรงนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญ

“ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเห็นชอบอย่างไร นำเสนอ ครม.ชุดที่แล้ว เมื่อ ครม.เห็นชอบ ก็เป็นเรื่องกระบวนการที่ต้องไปดำเนินการตามกระบวนการโดยกรมอุทยานฯ และในช่วงนี้เห็นว่าเป็นประเด็นที่มีการรับฟังเสียงประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ถือเป็นเรื่องของกรมอุทยานฯ ที่ต้องดำเนินการภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้น ต้องกราบเรียนนำเสนอให้เข้าใจ ไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เดี๋ยวจะไปผสมผสานเข้าใจกันผิด” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในฐานะที่ตนได้กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจาก คทช.ที่เห็นชอบ นำเข้าที่ประชุม ครม. เมื่อเห็นชอบให้ ส.ป.ก.ไปจัดสรรที่ดินให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำกิน เราก็จะนำไปปฏิบัติ แต่ขั้นตอนเวลานี้ไม่ใช่ขั้นตอนตามกระบวนการของ ส.ป.ก.ที่จะดำเนินการ

“ขอให้เข้าใจตรงนี้ เพราะมีสื่อบางสำนักไปโจมตีพาดพิง ส.ป.ก. เขาจะเสียหาย” ร.อ.ธรรมนัส กล่าวย้ำ

ส่วนกรณีที่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ซับซ้อนและพรรคพลังประชารัฐเคยใช้เป็นพื้นที่ในการจัดสัมมนา และมีการพาดพิงว่าเกิดมติ ครม.ตามมาในวันที่ 14 มีนาคม 2566 นั้น ตนในฐานะที่ออกมาแล้วในตอนนั้น เลยไม่ทราบ

ส่วนที่ดินทับซ้อนประมาณ 1.5 แสนไร่ ซึ่งมีทั้งกลุ่มนายทุนและชาวบ้านนั้น เรื่องนี้เราต้องแยกก่อน เชื่อว่ากระทรวงทรัพยากรฯ โดยกรมอุทยานฯ ที่เขาก็มีคณะกรรมการด้วย รวมทั้งหมด 1-2 กว่าแสนไร่ ต้องจำแนกให้ชัดเจนว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ของประชาชน ที่ร้องเรียนมา สู่การประชุมของ คทช.

เมื่อถามว่า แสดงว่าเห็นด้วยกับการให้จำแนกพื้นที่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ถูกต้อง มันต้องให้ชัดเจนในแนวเขต ตรงไหนเขตอนุรักษ์เป็นป่า และพื้นที่ชาวบ้านอยู่อยู่แล้ว หลายท่านที่นำเสนอล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ต้องเข้าใจว่าตรงนี้เป็นการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน ซึ่งมีมาตรการและขั้นตอนอยู่ ซึ่งต้องใจเย็นๆ ณ เวลานี้อยู่ในขั้นตอนที่ กรมอุทยานฯ กำลังทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น

เมื่อถามว่า ขั้นตอนตรงนี้จะใช้แผนที่ของหน่วยงานใดจึงจะได้ข้อยุติ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าเราบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ระบุชัดเจนว่าหน่วยงานที่จะไปปฏิบัติ หรือกรมอุทยานฯ จะไปปฏิบัติอะไร ก็ต้องนำมติ คทช.ที่ผ่านมา และผ่าน ครม.แล้วมาปฏิบัติ ส่วนผลจะเป็นอย่างไรต้องรอฟัง

ส่วนพื้นที่ ส.ป.ก.กับพื้นที่กรมอุทยานฯ ยังมีอีกหลายพื้นที่นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องยืนยันว่า หน่วยงานภายใต้การดูแล กระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานปฏิบัติตามมติ ครม.และ ครม.ได้เห็นชอบตามที่คทช.เสนอ ถ้าเราไม่ปฏิบัติก็จะโดนมาตรา 157 เหมือนกัน ฉะนั้น ยังไม่ถึงกระบวนการของ ส.ป.ก.

ส่วนถ้าตามกระบวนการแล้วเห็นชอบใช้แนวเขตปี 2543 ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องฟังผลจากการรับฟังเสียงของประชาชนก่อน ตอนนี้ ส.ป.ก.ยังไม่ต้องทำอะไร เป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรฯ ที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งจากการฟังบทสัมภาษณ์ของอธิบดีกรมอุทยานฯ ท่านก็บอกมาถูกต้องแล้ว หากกระทรวงทรัพยากรฯ เห็นชอบมาอย่างไร หน่วยงานไหนได้ถูกมอบหมายให้ไปดำเนินการก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน อันไหนที่กลุ่มนายทุนบุกรุก อย่างที่ตนทำซึ่งกำลังจะออกหมายจับกลุ่มทุนอีกหลายคน โดยการดำเนินการของ ส.ป.ก.ที่ต้องแยกแยะระหว่างผู้กระทำผิดกฎหมาย กับปัญหาประชาชน ไม่เช่นนั้นภาครัฐคงไม่กล้าทำงาน เพราะทำอะไรก็โดนหมด

เมื่อถามว่า หากตามกระบวนการแล้วมีการนิรโทษกรรมนายทุนทั้งหมด ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่หรอก มันต้องจำแนกให้ชัดเจน กลุ่มไหนคือเกษตรกร กลุ่มไหนคือกลุ่มทุน

ส่วนจะกลายเป็นว่า กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงทรัพยากรฯ งัดข้อกันเองหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่หรอก เรื่องนี้เรามีการพูดคุยกันตลอด และเมื่อวานก็ได้มีการหารือกับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ และปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ไม่มีประเด็นอะไร เพราะยังไม่ถึงกระบวนการของ ส.ป.ก.ที่จะต้องทำอะไร

เมื่อถามว่า ที่ผ่านมามีปัญหาที่ไม่ตรงกันของทั้งสองกระทรวงหลายครั้ง ร.อ.ธรรมนัส กล่าวยืนยันว่า “ไม่ครับตอนนี้เรามีคณะกรรมการทำงานร่วมกันอยู่”

#ธรรมนัสพรหมเผ่า #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #ข้อพิพาททับลาน #ข่าวการเมือง #MissionThailand

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แพลตฟอร์มของ #MissionThailand

Website : www.missionthailand.online
Facebook : https://www.facebook.com/missionthailandreport?mibextid=LQQJ4d
Twitter :MissionThaiNews https://twitter.com/missionthainews?s=11&t=T9tmQN1bTpc_SV-hRMDlpQ
Blockdit : https://www.blockdit.com/pages/64bf9411822b75481259c376
YouTube : https://youtube.com/@MissionThailandChannel?feature=sharea
TikTok : https://www.tiktok.com/@mission.thailand?_t=8eiqeeeBbgP&_r=1
lemon8 : https://s.lemon8-app.com/s/kyxscFmrQR

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

"อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ฯ" เปิดฉากงานยิ่งใหญ่แห่งปี "ซีพีเอชไอ เซาท์อีส เอเชีย 2024" ยกระดับอุตสาหกรรมยาไทยสู่ ฮับสุขภาพและการแพทย์อาเซียน

“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ฯ” เปิดฉากงานยิ่ง […]

You May Like

Subscribe US Now