ชาวเฝ้าไร่เฮ! รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่จ.หนองคาย สั่งการ ชป. หาแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน

ชาวเฝ้าไร่เฮ! รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่จ.หนองคาย สั่งการ ชป. หาแนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ อีกทั้งรวมพลังทัพกระทรวงเกษตรฯส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอย่างครอบคลุม มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะพี่น้องเกษตรกรอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยมี ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ รมว.ธรรมนัส ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่ ซึ่งได้มอบหมาย กรมชลประทาน ให้มีการศึกษาแนวทางจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำหนองฝายบ้าน และอาคารประกอบ เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร และการอุปโภคบริโภคของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำสงครามมายังหนองฝายบ้าน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อีกทั้งให้มีการขุดลอกลำห้วยสาขาในพื้นที่สำหรับเป็นพื้นที่รับน้ำต่อไป

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการเกษตรฯ ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร จำนวน 52 ราย จำนวนพื้นที่ 54 แปลง ซึ่งอำเภอเฝ้าไร่ จัดเป็นอำเภอที่มีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุดในจังหวัดหนองคาย โดยมีพื้นที่ดำเนินการปฎิรูปที่ดินจำนวนทั้งสิ้น 192,982 ไร่ และจัดที่ดินให้กับเกษตรกรไปแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 17,818 ราย รวมเนื้อที่ 188,478 ไร่ 

ทั้งนี้ รมว.ธรรมนัส ได้มอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอย่างครอบคลุมทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ อาทิ การปลูกข้าวโพดหวานหลังนา การสนับสนุนพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกร อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

 "ธรรมนัส" ชี้! "ที่ดินรัฐ" ให้ยึด "กฎหมายรัฐ" ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

  “ธรรมนัส” ชี้! “ที่ดินรัฐ […]

You May Like

Subscribe US Now