“รมว.ธรรมนัส” ประกาศพร้อมทำสงครามกับ “ที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูปที่ดิน” ทั่วประเทศ! มอบ ส.ป.ก. ทำหนังสือเข้าหารือ ปปง. เพื่อร่วมตรวจสอบบุคคลหรือกลุ่มนายทุน ทำผิดเข้าข่ายกฎหมายฟอกเงิน 11 มี.ค. นี้

“รมว.ธรรมนัส” ประกาศพร้อมทำสงครามกับ “ที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูปที่ดิน” ทั่วประเทศ! มอบ ส.ป.ก. ทำหนังสือเข้าหารือ ปปง. เพื่อร่วมตรวจสอบบุคคลหรือกลุ่มนายทุน ทำผิดเข้าข่ายกฎหมายฟอกเงิน 11 มี.ค. นี้

วันที่ 8 มี.ค. 2567 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อขอความอนุเคราะห์ สำนักงาน ปปง.ในการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน

โดยระบุว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตรวจสอบพบว่ามีเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม รวมถึงกลุ่มนายทุนได้กระทำความผิดในเขตปฏิรูปที่ดินเช่น การลักลอบขุดดินเพื่อนำออกจำหน่ายโดยปราศจากความยำเกรงต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และการใช้ประโยชน์ในที่ดินผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือเพื่อการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งกระบวนการตามกฎหมายปกติไม่สามารถจัดการปัญหาหรือสร้างความยำเกรงให้แก่ผู้กระทำความผิดได้ หรือผู้กระทำความผิดมีพฤติการณ์ ซึ่งน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือความสงบเรียบร้อยในสังคม หรือเป็นผู้มีอิทธิพล หรือเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล นักการเมือง หรือข้าราชการระดับสูง ประกอบกับ ส.ป.ก. เห็นว่ากรณีดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยืดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า ซึ่งเข้าองค์ประกอบเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (15) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น ไปแล้วนั้น

“เพื่อให้การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บรรลุผลตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเพื่อตัดวงจรการฟอกเงินมิให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปหมุนเวียนหรือใช้ประโยชน์ในการก่ออาชญากรรมต่อไป ประกอบกับที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้ ส.ป.ก. หารือร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันและดำเนินการทางกฎหมาย กับผู้กระทำความผิดตามมูลฐานดังกล่าว ฉะนั้น ส.ป.ก. จึงขอความอนุเคราะห์หารือร่วมกันกับ สำนักงาน ปปง.ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงาน ปปง. และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้มีการโพสต์หนังสือฉบับดังกล่าวเพิ่มระบุว่า “ผมพร้อม “ทำสงครามกับที่ดินเถื่อนในเขตปฏิรูปที่ดิน” ทั่วประเทศครับ”

 

#ธรรมนัสประกาศสงคราม #สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม #สปก #คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน #ปปง #การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติฯในเขตสปก #ธรรมนัสพรหมเผ่า #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #ข่าวเกษตร #ประเด็นร้อน #MissionThailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

PRM รับมอบเรือ “Hybrid Crew Boat” ลำที่ 2 เสริมแกร่งธุรกิจปี 67 เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

PRM รับมอบเรือ “Hybrid Crew Boat” ลำที่ 2 เสริมแกร […]

You May Like

Subscribe US Now