“รมว.ธรรมนัส” แท็กทีม “รมช.อรรถกร” ลุยพัฒนาแหล่งน้ำ “เมืองโอ่ง” หวังแก้ปัญหาภัยแล้ง “ลุ่มน้ำลำภาชี”

“รมว.ธรรมนัส” แท็กทีม “รมช.อรรถกร” ลุยพัฒนาแหล่งน้ำ “เมืองโอ่ง” หวังแก้ปัญหาภัยแล้ง “ลุ่มน้ำลำภาชี”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาประชุม (บ้านเก่ากะเหรี่ยง) ต.บ้านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร ถึงสภาพปัญหาภัยแล้งและการพังทลายของตลิ่ง รวมถึงแนวทางการพัฒนาท้องที่ โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เกษตรกร และประชาชน เข้าร่วม ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน มีแผนพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำภาชี โดยมีโครงการอาคารทดน้ำบ้านท่าครูเทียน พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่ จากปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาน้ำท่วมกัดเซาะตลิ่งพังในช่วงฤดูน้ำหลาก 

ปัจจุบัน กรมชลประทาน ได้ดำเนินการออกแบบและจัดทำกระบวนการมีส่วนร่วมแล้ว หากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำและยกระดับน้ำในแม่น้ำลำภาชี เพื่อส่งเข้าระบบชลประทานให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า 80 ครัวเรือนได้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง มีพื้นที่ชลประทานได้รับประโยชน์กว่าอีก 3,600 ไร่ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ริมตลิ่งได้อีกด้วย  

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการทำนบดินพุส้มป่อย พร้อมอาคารประกอบ และพบปะรับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ณ สำนักงานเทศบาลทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยโครงการทำนบดินพุส้มป่อย พร้อมอาคารประกอบ มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน มีความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 100,000 ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารบังคับน้ำลงสระเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวตำบลทุ่งหลวง ที่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตชลประทาน และไม่มีแหล่งเก็บน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง หากโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้เพิ่มขึ้นประมาณ 200 ไร่ และยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อให้เทศบาลตำบลทุ่งหลวงจัดทำระบบน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย

 

#บ้านเก่ากะเหรี่ยง #ตำบลบ้านทับตะโก #อำเภอจอมบึง #จังหวัดราชบุรี #ธรรมนัสพรหมเผ่า #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #อรรถกรศิริลัทธยากร #รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #ภัยแล้ง #การพังทลายของตลิ่ง #สำนักงานเทศบาลทุ่งหลวง #อำเภอปากท่อ #จังหวัดราชบุรี #กรมชลประทาน #ข่าวเกษตร #MissionThailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพร […]

You May Like

Subscribe US Now