DPU คว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ในการแข่งตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 66

DPU คว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ในการแข่งตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 66

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี เป็นกิจกรรมที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเผยแพร่พระกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่าน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวัน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปศึกษาค้นคว้าจนมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่สำคัญ และมีความสนใจศึกษากฎหมายมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคม

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการแข่งขัน 2 รอบ คือรอบคัดเลือก ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในส่วนภูมิภาค แบ่งตามเขตอำนาจศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ทั้ง 9 ภาค และมีการแข่งขันในส่วนกลาง กรุงเทพฯ มีทีมที่เข้าร่วมโครงการทั้งประเทศรวม 469 ทีม ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 328 ทีม และอุดมศึกษาจำนวน 141 ทีม ซึ่งมีทีมชนะผ่านเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 ทีม ขณะที่รอบชิงชนะเลิศ ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับทีมที่ชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ โดยเป็นการชนะเลิศ 2 ปีติดต่อกันของสถาบันฯ นักศึกษาที่ได้รางวัลชนะเลิศคือ นายปวร แก้วดวงใจ และนายนพรุจ วัชรอาภานุกร โดยมีอาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา เป็นอาจารย์ผู้ดูแลทีม

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ

ขณะที่ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา ทีมที่ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ โรงเรียนระยองวิทยาคม

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและใบประกาศเกียรติคุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 60,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ

นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายของเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่เยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติและเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป อีกทั้ง ยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ที่ทรงมีคุณูปการต่อวงการกฎหมายและวงการศาลไทยอย่างอเนกอนันต์

https://www.blockdit.com/posts/64f4938c037566e575a6651e

https://www.facebook.com/100063572768974/posts/pfbid02AoejhXZWtG5C4KVo2PrY69sW8QSwRPqXL66m3zQipzwKGNAyoesvAHzBBo4L6jxFl/?mibextid=cr9u03

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

MISSION THAILAND UPDATE