“รมว.ธรรมนัส – รมช.อรรถร” นำคณะผู้บริหาร กษ. ลุยชัยภูมิต่อเนื่อง หวังแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ดินทำกิน และการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน 

“รมว.ธรรมนัส – รมช.อรรถร” นำคณะผู้บริหาร กษ. ลุยชัยภูมิต่อเนื่อง หวังแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่ดินทำกิน และการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน 

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน หวังแก้ปัญหาลำน้ำชีที่ในฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมพื้นที่สองฝั่งซึ่งเป็นห้วย หนอง บึง และพื้นที่สาธารณะ และในเวลาที่น้ำลด น้ำที่ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดตามไปด้วย ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำตามเดิม จึงได้พิจารณาหาวิธีเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก จึงได้ดำเนินโครงการแก้มลิงห้วยกลำน้อย พร้อมอาคารประกอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2569 – 2572) หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์บริเวณโดยรอบประมาณ 12,000 ไร่ และพัฒนาให้เป็นพื่นที่แก้มลิงรับน้ำหลากในฤดูฝน และลดปัญหาน้ำท่วม 

จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส และคณะ ได้เดินทางไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนบ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว กรมชลประทานได้เตรียมดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำช่องพันลำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้ได้ตามศักยภาพของโครงการ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2567 – 2571 หากดำเนินการแล้วเสร็จตะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 1,300 ไร่ และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้ประมาณ 260 ไร่

นอกจากนี้ ภายในงาน ร.อ.ธรรมนัส และคณะ ยังได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร กรรมสิทธิ์สัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เมล็ดพันธุ์ผักและสารชีวภัณฑ์ พันธุ์หม่อน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย       

        

#ธรรมนัสพรหมเผ่า #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #อรรถกรศิริลัทธยากร #รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #โรงเรียนคอนสวรรค์ #ตำบลคอนสวรรค์ #อำเภอคอนสวรรค์ #จังหวัดชัยภูมิ #โรงเรียนบ้านส้มกบรัฐราษฎร์บำรุง #ตำบลสระโพนทอง #อำเภอเกษตรสมบูรณ์ #กรมชลประทาน #โฉนดเพื่อการเกษตร #ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ #ข่าวเกษตร #MissionThailand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือผู้ประกอบการด้านดิจิทัลเพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนากำลังคนในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือผู้ประกอบการด้านดิ […]

You May Like

Subscribe US Now